21 Aralık 2015 Pazartesi

Eğer kent insanlara uyum sağlamazsa, insanlar onu kendilerine uydurur

“Eğer kent insanlara uyum sağlamazsa, insanlar onu kendilerine uydurur"
David 'in Kulesi ; 2012 Venedik Bienali’nde Altın Aslan ödülü kazanan belgeselin açılış cümlesiydi. 


Torre David  İspanyolca’da “David’in Kulesi” anlamına gelen ve Venezüella’nın başkenti Caracas’ta doksanlı yıllarda “Confinanzas Finans Merkezi” adıyla inşa edilmeye başlanan 47 katlı bir gökdelen. Adını aldığı sahibi işadamı David Brillembourg’un 1993 yılında ölmesi ve ardından gelen ekonomik kriz nedeniyle tamamlanamayan binanın Torre David adını aldığı ilginç öyküsü ise, 2007 yılında başlıyor.

Yoğun göç, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle artık insan yükünü kaldıramayan kentin gecekondularından çıkıp gelen 750 aile, suyu, elektriği, asansörü ve korkulukları olmayan ve kaba inşaat halinde duran gökdelenin ofis olarak tasarlanan alanlarına yerleşiyor. 


Kentin büyüyen konut sorununa çözüm bulmakta zorlanan Chavez Hükümeti’nin bu tür bina işgallerine göz yummasından da faydalanan bu 2.500 kişilik topluluk, aralarında bina sahibinin yeğeni Alfredo Brillembourg’un da bulunduğu bir grup mimar ve kent plancısının da yardımıyla, Caracas’ın en yüksek 3. gökdeleninde dünyanın ilk ‘dikey gecekondu’ yaşam alanını kuruyor; 


Yüksek katlara yapılan “motorsikletli” taşıma servisi, orta katlarda açılan bakkal, süpermarket gibi dükkanlar, berber, revir ve hatta dişçi hizmetleri ile giderek biçimlenen alabildiğine radikal bir yaşam biçimi.


Her ne kadar geçtiğimiz günlerde Maduro hükümetinin yaptığı bir operasyonla son bulmuşsa da Torre David’deki dikey gecekondu deneyimi, bugün dünya mimarlık ve kentsel planlama çevrelerinin en yoğun tartışıltığı vaka oldu.

10 Aralık 2015 Perşembe

Amerika nın En Mutlu 50 Şirketi Sıralamasında 17. Sıradayız

Amerika nın Bağımsız araştırma şirketi CarrierBliss tarafından 700 bin şirket ve 4 milyonun üzerindeki çalışan ile yaptığı araştırmada çalışanların en mutlu oldukları şirketler sıralamasında Keller Williams Gayrimenkul 17. sırada yerini aldı.

Mutlu bir şirket arıyorsanız; Keller Williams ile doğru yerdesiniz...

130.000 profesyonelin Keller Williams 'ı seçmesinin binlerce nedeni var.
Siz de Gayrimenkul Sektöründe kariyer yapmayı düşünürseniz ve Keller Williams Türkiye ailemize katılmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.

4 Aralık 2015 Cuma

Şerefiye Nedir?

Aynı binada yer alan konutların satış fiyatlarının yani değerlerinin birbirinden farklı olmasına şerefiye denir. Kısaca Şerefiye; manzara, yön ve cephe farkı gibi değişikliklerden meydana gelen değer farkını ifade eder.

Dairelerin değerlerinin farklı olmasına neden olan şerefiye kriterleri, söz konusu dairenin bulunduğu binaya, siteye ya da projeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Genel olarak belli başlı şerefiye kriterleri ise şöyledir;

Manzara, Cephe, Yön, Ulaşım, Kat durumu, Bahçe durumu, Açıklık, Kat irtifası, Gün ışığı,Daire metrekaresi vb.

Ayrıca kentsel dönüşüm yasası kapsamında karşımıza çıkabilecek en büyük sorun daire sahiplerinin şerefiye farklardır. Projeler hazırlanırken şerefiye farklarının dikkate alındığından emin olunmalıdır.

1 Aralık 2015 Salı

TAKS Nedir?

Taks, bir yapının taban alanının, arsa alanının ne kadarına yapılabileceğinin oranını gösterir.

Örneğin 1000 metrekare net alanlı bir arsanız olduğunu varsayalım. İmar durum belgesinde Taks değeri 0,20 olarak gösterilsin. Arsa alanını 0,20 ile çarptığımızda 200 metrekare bulunur. İşte bu rakam, bu arsaya bir yapı yapılmak istenirse taban oturumunun 200 metrekareyi geçemeyeceğini gösterir.

Bina sahası, imar planında yazılan taban alanı katsayısından büyük olamaz.
İmar durum belgelerinde Taks oranı eğer iki oran aralığında gösteriliyorsa, verilen oranlar arasında istenilen Taks rakamı seçilebiliyor.

Taks 'ı  Şema ile gösterecek olursak;

Aşağıda bir inşaatın zemin ve bodrum kat planlarında yeşil kısımların alanlarının toplamı Taks (Taban Alanı Kat Sayısı) hesaplarken kullanacağımız İnşaat taban alanını ifade etmektedir. Kat Planlarındaki şekil alanları kesittede açık şekilde görmekteyiz. Yeşil kısımların alanları toplamı İnşaat taban alanını vermektedir.


24 Kasım 2015 Salı

İfraz Nedir ?

İfraz; tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar planlarına uygun olarak düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne ayrı ayrı tescil edilmesi işlemidir.

İfraz nedir sorusunu kısaca; “Tek parça olan bir taşınmazın iki ya da fazla parçaya ayrılmasıdır” diye açıklamak da mümkündür.

İfraz; İmar Kanunu’nun 15 ve 16. Maddelerinde düzenlenir.

Belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni, belediye ve komşu alanları dışında il özel yönetimi onayı gerekir.

Onaydan sonra ayırma işlemi ile oluşan yeni durum tapu kütüğüne yazılır.

İmar Kanunu’nu çerçevesinde yapılan ayırma işleminin imar uygulaması niteliğindeki ayırma ve imar uygulaması niteliğinde olmayan ayırma olmak üzere iki türü bulunur.

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazın bu planlara uygun olması şarttır.


17 Kasım 2015 Salı

İpka Nedir? İpka Tapu Nedir?Bir emlak terimi olarak ipka , devredilen hisse haricinde kalan mülkiyet payının mülk sahibine verilmesi ya da iade edilmesi anlamına geliyor.

İpka tapu, hisseli bir tapu çeşididir. İpka tapular, mülk sahibinin üzerinde kalan mülkiyet payını ifade eden ya da belgelendiren tapulara deniyor.

İpka, hisseli satışlarda satılan hissenin bir bölümünün satanın uhdesinde, üzerinde kalması olarak ifade edilmektedir.13 Kasım 2015 Cuma

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik, bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyetini tanımlar. Söz konusu mal, ister taşınır olsun ister taşınmaz olsun, mal sahibinin kullanım durumuna bakılmaksızın mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına zilyetlik denir. O halde zilyetlik, "bir şey üzerinde fiili hâkimiyet" veya "bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma" biçiminde tanımlanabilir. Medeni Kanun’un 973. maddesinin ilk fıkrasında ise, “Bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir” ifadeleri yazmaktadır.Zilyetlik, mülk sahibi olmanın dışında bir anlam ifade eder. Zilyet, yani mülk sahibi olan kişi, söz konusu mala hakim olan kişi statüsündedir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; mal sahibi evini başka birine kiralayana dek o evin zilyet i olma hakkına sahip olur. Aynı mülk sahibi, evini başkasına kiraladığı an itibari ile o evin zilyetliğin den kopmuş olur. Evin zilyet i, evin kiracısına geçmiş olur. Zilyetlik, bu yönüyle değişken bir durumdur.

9 Kasım 2015 Pazartesi

Garame Nedir? Garame İpoteği Nedir?Garame, hukukta yerine getirilmesi gereken şey, oran, nispet, borç, borçluluk, borcu paylaşma ya da paylaştırma anlamına gelmektedir. Bir bankacılık terimi olarak Garame İpoteği, aynı dereceden birden fazla kişi lehine tesis edilen ipotek türüdür.

Garame anlaşması, ipoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin paylaştırılmasını öngören bir anlaşmadır.


6 Kasım 2015 Cuma

CNR Emlak Fuarı 2015 Fuar İzlenimleri

Keller Williams Gayrimenkul ekibi olarak CNR Emlak fuarı nı gezdik. Sektörün önde gelen firmalarının fuarda olmamasına çok şaşırdık. Fuar bu sene çok heyecansız ve sönük olduğunu gördük. Sektörün büyüklüğüne yakışır bir organizasyon maalesef göremedik, umarım önümüzdeki yıl aynı şeyler yaşanmaz.


CNR Emlak Fuarının  ziyaretçilerine en büyük sürprizi ise İstanbul Ticaret Odası nın  yaptırdığı "Yaşayan İstanbul Maketi" oldu. Türkiye'de ilk kez sergilenen maketle birlikte İstanbul ruhunun yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşılması amaçlanmış. Fuar da, yüz ölçümü 5.300 kilometrekare olan İstanbul 96 metrekarelik makete sığdırılmış. 15 dakikalık zaman aralıklarıyla  Işık ve görsel şovlarla yerli ve yabancı ziyaretçilere gösterildi.


2 Kasım 2015 Pazartesi

Gabari Nedir ?
Gabari, yapımına başlanacak yapının belediye tarafından öngörülen yüksekliğidir. Gabari, arsa üzerine yapılan binaların yüksekliğini de belirler.Binanın dış cephesi üzerinden kaldırımdan çatısına kadar belirtilen yükseklik boyutudur. Gabari yüksekliğini yapılacak binanın bağlı olduğu belediye belirler. Arazinin yüzölçümü boyuna ve emsaline uygun olarak gabari izni verilir.

25 Ekim 2015 Pazar

Keller Williams Danışmanları olarak Büyükada da Biraraya Geldik

Bu yıl 3. kez düzenlenen New Balance Büyükada’da koşusunda Keller Williams Türkiye ekibi olarak bir araya geldik.


Her zaman “Sahip Olmaya Değer Kariyerler, Sahip Olmaya Değer İşler ve Yaşamaya Değer Hayatlar" misyonuyla hareket eden  biz Keller Williams danışmanları hep birlikte Büyükada da gerçekleştirdiğimiz organizasyon da keyifli, eğlenceli, sağlıklı ve unutulmaz bir gün geçirdik.Tüm Keller Williams çalışanları olarak her sene yaptığımız Redday etkinliği gibi hepimiz Kırmızı KW Wellness yazılı  T-Shirt ve Şapkalarımızla hep birlikte kocaman bir aile olarak hem koştuk hemde koşu sonrasında uzunca lezzetli ve neşeli çok güzel bir kahvaltı yaptık.  

Katılan tüm Keller Williams lı takım arkadaşlarıma ve Katılamayıp yüreği bizimle olan tüm Keller Williams  ailesine sonsuz teşekkürler.

Biz Kocaman Bir Aileyiz.

21 Ekim 2015 Çarşamba

Ağaoğlu 'ndan Türkiye ye Guinness Rekoru

Ağaoğlu Şirketler Grubu, bir dünya rekoruna imza atarak 2770 çalışanın katılımı ile ‘Guinness En Çok Kişiyle Baret Giyme Rekoru’nu kırdı. Maslak 1453 projesinde gerçekleşen rekor ile daha önce Kanada’nın Manitoba şehrinde 1306 kişi ile kırılan rekorun yeni sahibi de Türkiye oldu.
Tiyatro sanatçısı Veysel Diker’in sunuculuğunu yaptığını rekor denemesinde şantiye alanında toplanan Ağaoğlu çalışanları beş dakika boyunca baretlerini çıkarmadan bekletildi. Sürenin tamamlanmasının ardından şahitler huzurunda sayım sonucu daha önce 1306 kişi ile Kanada’da olan rekor, 2770 kişi ile Türkiye’nin oldu.

‘Guinness Dünya En Çok Kişiyle Baret Giyme Rekoru’ belgesini, Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Tescilli Hakemi Şeyda Subaşı'nın elinden alan çalışanları adına alan Ağaoğlu, bu ödülün çalışanlarının alın teri olduğunu ve emeğe sonsuz saygı duyduğunu belirtti.

6 Ekim 2015 Salı

Ev Aramaya Başlamadan Önce Mutlaka Cevaplamanız Gereken 8 Soru

Ev almaya karar verdiniz ve ev aramaya başlamadan önce mutlaka cevaplamanız gereken sekiz soru :


 1. Aileniz ve sizin için kritik olan iç ve dış özellikler nelerdir?
 2. Ne kadar büyüklükte bir eve ihtiyacınız var?
 3. Hangisi daha önemli: konum mu, büyüklük mü?
 4. Tadilat yapmanız gereken bir evle ilgileniyor musunuz?
 5. Evin yıllar içinde değerlenmesi sizin için ne kadar önemli?
 6. Bilinen bir semtte oturmak sizin için öncelik taşıyor mu?
 7. Toplu taşımaya yakın olması öncelik taşıyor mu?
 8. Evinizde olmasından vazgeçemeyeceğiniz özellikler neler?

30 Eylül 2015 Çarşamba

Gayrimenkul Satışları Ağustos ta Arttı

Türkiye İstatistik kurumu TUIK in  yaptığı açıklamalara göre 2015 yılının Ağustos Ayı nda Türkiye genelinde  112.463  adet konut satışı gerçekleşti. Gayrimenkul Sektöründe geçtiğimiz Temmuz ayına oranla % 6,5 arttı. 2014 yılının Ağustos ayını kıyaslayacak olursak  % 16 lık bir artış yaşandı.


Satış rakamlarındaki artan ivmenin gayrimenkul sektörü için olumlu bir sinyal olduğunu ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın yatırımcıları gayrimenkul sektörüne yönlendirdiğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar Gayrimenkul satışının artarak devam edeceği kanaatindeyim.

TUIK in açıkladığı rakamları incelediğimizde İstanbul da Ağustos ayında 18.873 adet  konut satışı gerçekleşmiştir. Yine TUIK in yaptığı araştırmada metrekare fiyatları en yüksek ilçenin Beşiktaş Olduğunu görmekteyiz. Beşiktaş 'ı Sarıyer ve Kadıköy ilçeleri izlemektedir.

14 Eylül 2015 Pazartesi

Kat Mülkiyeti nedir?

Kanunu'nda ifade edilen şekliyle Kat Mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.Yani en yalın hali ile açıkladığımızda; bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir diyebiliriz. Kat Mülkiyeti 'nin kurulabilmesi için bina inşaatının tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması şarttır. Bitmiş ve iskan belgesi alınmış bir binanın kat mülkiyetinin kurulması için; taşınmaz mal eğer bir kişinin ise onun ya da birden çok şahsın müşterek malı ise bütün paydaşların imzaladığı dilekçe ile tapuya müracaatı gerçekleştirilerek kat mülkiyeti tapusuyla belgelenmektedir.

7 Eylül 2015 Pazartesi

Kat İrtifakı Nedir?

İnşaatına başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için tapu dairesinden alınan belge olan "Kat İrtifakı", inşaat yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde sizin almayı düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu anlamına geliyor. Kısaca kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için, müteahhit ile evi satın alan arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmadır ve tapu dairesinden alınır.Tarafların bu belgeyle birbirleri hakkında yükümlülükleri vardır. Bu belgeyle binayı yapan binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vs hakkında taahhüt verirken, evi satın alan da ödemeler konusunda söz vermiş olur.

Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmi senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir ve kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenir.

24 Ağustos 2015 Pazartesi

İkinci El Ev Alacaklara 9 Altın Öneri

Ev alma kararı hayatımızın en önemli kararlarından biri ve hatta dönüm noktalarından birisidir. Bu nedenle ev almadan önce bazı konular hakkında bilgi sahibi olmak faydamızadır. Çünkü hepimiz bizim için doğru olan bir evi almak isteriz. Bu nedenle ikinci el bir ev alacaksanız aşağıdaki Dokuz altın öneriyi dikkate alınız.


 1. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek, konuta ait tapu kütüğündeki mevcut kayıtlar incelenmeli. Üzerinde irtifak hakkı ve ipotekli olup olmadığı, satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.
 2. Kat mülkiyeti tapulu konut alımına önem verilmeli. Kat mülkiyetli tapusu olan ev kanunlara uygun yapılmış ve tamamlanmış ev demektir. 
 3. Evin altyapısına ve fiziksel özelliklerine dikkat edilmeli. İkinci el evlerin mutlaka bir tadilata ihtiyacı olur. Bu da size satınalmadan sonra artı bir masraf demektir.
 4. Uzmanlar betonarme binaların ömrünün yaklaşık 100 yıl olduğunu belirtir. Bu nedenle ikinci el konut alırken konutun yaşına dikkat edilmeli.
 5. Seçilen dairenin yönü, ışık ve güneş alma durumu hesaba katılmalı.Ayrıca dairenin bulunacağı kat önemlidir.
 6. Dış cephe mantolama sının yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi malzemelerin kullanıldığı araştırılmalıdır. Hatta su yalıtımı olup olmadığı da sorgulanmalıdır.
 7. Konutun geçmiş yıllara ait elektrik, su, çevre vergisi, emlak vergisi gibi borçları mutlaka kontrol edilmelidir.
 8. Deprem gerçeği unutulmamalı. Bu nedenle konutun bulunduğu bölgenin depreme dayanıklı olup olmadığı öğrenilmeli. Ayrıca binanın deprem yönetmeliğine uygunluğu da kontrol edilmeli. 
 9. Bölgenin gelişim yapısı dikkate alınmalı. Ayrıca konutun alışveriş merkezlerine, toplu taşımaya, hastanelere ve okullara yakınlığı irdelenmeli. Bu unsurlar hem sizin yaşamınızı kolaylaştırır hem de ileride konutun daha rahat bir şekilde satılmasını sağlar. 

17 Ağustos 2015 Pazartesi

Tapu Senetlerindeki Renkler Ne Anlama Geliyor ?


Gayrimenkullere ait mülkiyet hakkı ile ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından verilen tapu senetleri içeriklerine göre iki ayrı renge sahip oluyor; pembe ve mavi. Pembe ve mavi renkler, tapu senedinin hangi amaçla verildiğini gösteriyor.

Pembe renkli tapular, söz konusu mülkün projesinde onaylı bağımsız bölümleri olduğunu, kullanım alanlarının ve hisselerinin tespit edildiğini ifade ediyor.

Mavi çerçeveli tapular, söz konusu mülkün bir arsa olduğunu gösteriyor. Arsa tapusunda kullanılan mavi renk, arsanın herhangi bir kat mülkiyetine geçmediğini de simgeliyor.

10 Ağustos 2015 Pazartesi

Müstakil Tapu Nedir?

Müstakil tapu, tek bir kişinin bir gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunu gösteren bir belgedir. Bir başka deyişle müstakil tapu, kadastral sınırların belli olduğu bir arsa veya taşınmaz üzerinde, tek bir kişiye ait tapu bulunması durumudur. Müstakil tapu sahibinin gerçek kişi olmalarının yanında söz konusu kişinin gerçek kişi olması zorunluluğu da bulunmuyor. Özel ve tüzel kişiler, şirket veya kamu kurum kuruluşları da müstakil tapuya sahip olabilmektedir.

30 Temmuz 2015 Perşembe

İlk Evinizi Almadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

İlk evinizi almadan önce dikkat etmeniz gerekenleri sizin için sekiz adımda sıraladık.

1. Adım: Ev sahibi olmaya karar verin.

İlk evinizi almaya karar vermek, belki de hayatınızın en önemli kararlardan biridir. Kendinize ait bir ev, yaşamınızdaki en büyük ve en duygusal yatırımlardan biri olabilir.

Peki böyle bir yatırım için doğru zaman nedir?
Aslına bakarsanız, doğru evi almak için doğru bir zamanlama yoktur. Önemli olan kendiniz için doğru evi bulmak ve bu evi satın almak için finansal durumunuzu çok dikkatli bir şekilde değerlendirebilmektir.

Ev sahibi olduğunuz zaman; yaptığınız bu yatırımın yıllar içinde değerlenmesi, bu yatırımı yapabilmek için normalde belki tasarruf etmeyecek ken, kredi ödemelerinizi yaparak otomatik olarak tasarruf yapmak zorunda kalmak gibi avantajları vardır.

Bugünden itibaren seçenekleriniz araştırmaya başlayın.

2. Adım: Gayrimenkul Danışmanınızın kim olacağına karar verin ve 
                tüm süreçte onunla ilerleyin.

Size yardım edecek gayrimenkul danışmanını ararken, unutmayın ki iyi bir danışman için müşterisi her şeyden önce gelir.

İyi bir gayrimenkul danışmanı:
 • Piyasanın genel durumu hakkında sizi bilgilendirir.
 • Alacağınız evde ne istediğinizin ve neye ihtiyacınız olduğunun analizini yapar.
 • Sürece dahil olacak diğer taraflarla iş koordinasyonunu sağlar.
 • Kriterlerinize ve bütçenize uygun evler konusunda size rehberlik eder.
 • Mümkün olan en iyi fiyat için sizin adınıza pazarlık yapar.
 • Gerekli resmi dokümanların eksiksiz olmasını sağlar ve bürokratik işlemlerin takibini yapar.
 • Ortaya çıkan problemler konusunda size bilgilendirip, bu problemlerin giderilmesi için çözümler önerir.

3. Adım: Konut Kredisi alırken seçici davranın.

Konut kredisi alma sürecini kolaylaştırmak için gayrimenkul danışmanınız kredi alma prosedürleri ve ne kadar kredi alabileceğiniz konusunda sizi genel olarak bilgilendirecektir.

​Daha önce müşterisi olunan bankalardan konut kredisi almak daha kolay olacağı için, ilk olarak bu bankalarla görüşmek sizin için faydalı olabilir ama gayrimenkul danışmanınız da sürekli çalıştığı bankalara size yönlendirebilir ve sizinle birlikte bankaya gelerek en uygun krediyi almak için elinden geleni yapar.


4. Adım: Evinizi seçin.
Ev almak için tüm ön çalışmaları yapıp ev aramaya hazır olduğunuzda nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Çok sayıda satılık ev arasında herhangi bir yönlendirme olmaksızın, ev aramaya başlamak sizin için yorucu ve bunaltıcı olabilir. Gayrimenkul danışmanı sizi, kriterlerinize uygun, doğru eve yönlendirecektir. Sizin için uygun olan ev büyük önem taşıyan ihtiyaçlarınızı ve mümkün olduğunca çok sayıda isteğinizi karşılayan evdir. 

Ev aramaya başlarken kendinize sormanız gereken sorular arasında:
 • Aileniz ve sizin için kritik olan iç ve dış özellikler nelerdir?
 • Ne kadar büyüklükte bir eve ihtiyacınız var?
 • Hangisi daha önemli: konum mu, büyüklük mü?
 • Tadilat yapmanız gereken bir evle ilgileniyor musunuz?
 • Evin yıllar içinde değerlenmesi sizin için ne kadar önemli?
 • Bilinen bir semtte oturmak sizin için öncelik taşıyor mu?
 • Toplu taşımaya yakın olması öncelik taşıyor mu?
 • Evinizde olmasından vazgeçemeyeceğiniz özellikler neler?

Satılık evleri görmeye başladıkça, büyük olasılıkla önceliklerinizin değişmeye başladığını göreceksiniz.

5. Adım: Teklif Verin.

Standartlarınıza uygun bir ev bulduktan sonraki adım ne kadar bir fiyat teklif edeceğinize karar vermektir. Unutmayın ki ev almak bir yatırımdır. Fiyata karar verme noktasına geldiğinizde, uygun fiyatı teklif ettiğinizden emin olmanız için gayrimenkul danışmanınız size bölgedeki benzer özelliklere sahip evlerin fiyatları konusunda bilgi verecektir. Fiyat teklifi verirken gayrimenkul danışmanınız dan size rehberlik etmesi konusunda yardım isteyin.

En iyi fiyat teklifini verdiğinize emin olmak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar: 
 • Satış Fiyatı - Evin ilan edilmiş fiyatına bakıp bu fiyatı baz kabul ederek başlayabilirsiniz.
 • Piyasa Analizi – Gayrimenkul danışmanınız çevredeki karşılaştırılabilir ev fiyatlarını size söyleyerek fiyatın uygun bir noktada olup olmadığına karar vermenize yardım edebilir.
 • Tadilatlar: Gayrimenkul danışmanınız fiyat içinde değerlendirebilme niz için ev içinde yapılan yenilikler ve tadilatların listesini size verebilir.

6. Adım: Detayları araştırın.

Gayrimenkul danışmanınız evde yapılan iyileştirmeler ve düzeltilmesi gerekenler bilgisini size verecektir. Böylelikle evi satın alırsanız size neyin beklediğini önceden biliyor olursunuz.

Yapılan tadilatlar ve yapılması gereken iyileştirmeleri satın alma sürecinde bilmek çok önemlidir. Yapılan iyileştirmeler evinizin değerini arttırırken, yapılması gereken tadilatlar sizin için fazladan masraf demektir. Sizin öncelikle önem vermeniz gereken konu su tesisatından, kalitesiz inşaattan kaynaklı yapısal bir hasar olup olmamasıdır.

Bazen büyük gibi görünen problemler az bir uğraş ve düşük bir bütçeyle çözülebilmektedir. 


7. Adım: Kapanış sürecini iyi yönetin.

Doğru fiyatı belirlediniz ve artık satın almaya karar verdiniz. Bu noktada satın almayı riske atmamak için sizin sorumluluğunuzda olan ve dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 

Bu sorumluluklar:

 • Kredilerinizi ve harcamalarınızı kontrol altında tutmak – Bu dönemde büyük harcamalar yapmayın, bütçenizi kontrol altında tutun.
 • Gayrimenkul danışmanınız ve banka yetkilisiyle iletişim halinde olun – Hem bankanız  hem de gayrimenkul danışmanınızın telefonlarına hemen dönme konusunda titizlik gösterin, gerekli dokümanları zamanında sağlamak konusuna önem verin. Aklınıza takılan en ufak bir soruyu bile sormaktan çekinmeyin. Her gerektiğinde yardım isteyin.

8. Adım: Yatırımınızı güvenceye alın.
Tebrikler! Evinizi aldınız …

Evinizi aldıktan sonra evinizin bakımıyla yakından ilgilenin ve olası hasarları ve aksaklıkları daha büyük bir sorun haline dönüşmeden tamir ettirin. Kendinize evin bakımı ile ilgili bir planlama yapın. Bütün bu bakımları yaptırarak, yıllar boyunca yaptığınız finansal yatırımı korumak sizin yararınıza olacaktır.

Ayrıca unutmayın ki, satışınız sonlandı diye danışmanınız ile olan ilişkiniz de sonlanmak zorunda değil. Evinizi aldıktan sonra bile, danışmanınız gayrimenkul piyasası ile bilgi sağlama, evinizin tadilatı için gerekli yönlendirmeleri yapma, hatta evinizin değerini takip etme konusunda size yardım etmeye devam edecektir. 

Hayırlı olsun!

8 Temmuz 2015 Çarşamba

Projeden Aldım 180 m2, Eve Geldim 80 m2

Yeni inşaat projelerinde ortak alan olarak geliştirilen bazı bölümler ( otopark, havuz, sosyal alanlar, ortak kullanılan özellikli odalar, kat bahçeleri,seyir terasları vb.)  daire brüt alanlarına ilave edilerek satılabiliyor. Bir pazarlama kurnazlığı olarak, yüksek metrekare gösterilmesiyle satılan dairelerin cazibesi arttırılmaya çalışılmaktadır.Diyelim ki projeden 180 m2 bir daire satın aldınız. Evinizi teslim alırken gerçekten 180 metrekare olarak mı teslim alacaksınız?
Size kötü süprizlerle karşılaşmamanız için net ve brüt metrekarenin ne demek olduğunu kısaca anlatmaya çalışayım.

Konutlarda doğru olan brüt alan ve net alan farkının % 15-25 arası olmasıdır.Ancak bazı inşaat firmaları öylesine abartıyor ki bu fark %70 lere kadar çıkabiliyor. Gayrimenkul piyasasında artan inşaat ve arsa maliyetleri, haksız rekabet brüt ile net metrekare arasındaki makasın açılmasına neden oluyor. Hal böyle olunca da brüt ve net metrekare farkı konut alanların karşılaştığı sorunlar arasında yerini almakta.

Projelerde görülen metrekare ile evin gerçek metrekaresinin birbirinden çok farklı olduğu durumlar sıkça karşılaşılıyor. Örneğin 180 m2 brüt bir satış alanı olan bir daire net 140 m2 de olabilir, 80 m2 de.
- Nasıl mı?

Bugün  ortak alan olarak projelerde tasarlanan bazı bölümler  ( otopark, havuz, sosyal alanlar, ortak kullanılan özellikli odalar, kat bahçeleri,seyir terasları vb.) daire brüt alanlarına ilave edilerek satılabiliyor. Bu gibi durumlarda hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız gayrimenkul alırken çok dikkatli davranmalısınız.
Öncelikle  Satış Temsilcisine " Alacağım dairenin brüt alanı ve net alanı kaç m2 ? " , "ben kapımı kapattıktan sonra kaç m2 alana ayak basıp yaşayacağım"  gibi sorularınızı sormalısınız.

- Peki hangi kriterlere dikkat edeceğiz.

Öncelikle dairenin net m2 si içinde ayak başılan ve ev halkının daire içinde faydalandığı tüm alan olduğudur. Brüt m2 içinde dairenin kullanım alanı ile ortak alanlarıda kapsadığını unutmamalıyız.

Bir Konut un brüt ve Net i  kendi içinde 4'e bölünmeli ;

 1. Dış Brüt : Bir dairenin toplam inşaat alanından aldığı paydır. Otopark, depo, sosyal tesisler, dahil toplam inşaat alanından düşen pay ilave edilir.
 2. İç Brüt  : Bir dairenin katından düşen paydır. Asansör, merdiven ve havalandırma boşlukları ve koridorlardan  yani kattan aldığı paydır.
 3. Dış Net : Dairenin dış dört duvarının toplamı. Balkon ve teraslar dahil edilir.
 4. İç Net : Bir dairenin ayak basılan alanlarının toplamı.29 Haziran 2015 Pazartesi

Vaziyet Planı Nedir?

Vaziyet planı; inşaat alanında bulunan her türlü varlığın yerini belirten haritadır. Söz konusu alanın konumunu gösterir, yerleşim planı da denebilir. Vaziyet planını projenin mimarı çizer.Vaziyet planının özellikleri ;

1. Vaziyet planı ölçeği genellikle 1/200 veya 1/500 olur. Ancak proje büyüklüğüne göre 1/1000, 1/2000 ölçekli de olabilir.

2. Arsanın parsel numarası, komşu arsaları, parsel numaraları ve üzerindeki yapıları ile beraber gösterilerek kaç katlı oldukları belirtilir

3. Kuzey yönü, Hakim Rüzgar ve Manzara gösterilip işaretlenir.

4. Yapının yola olan ölçüsü, yapının kitle ölçüsü, arsa dışındaki yolun adı ve genişliği yazılır.

5. Yapıların kitlesi, plan görünüşü veya perspektif olarak çizilir. İç ayrıntı gösterilmez.

6. Yapı giriş yeri, arsa içindeki giriş yolu, otopark ve diğer gezinti yolu gösterilir. Garaj bahçeler, havuzlar, sosyal tesisleri, yönetim binaları ve tamamlayıcı yapılar varsa çizilir. Kuyu, sarnıç, fosseptik çukuru gibi yeraltı yapıları ile arsada mevcut olan ağaçlar gösterilir.

7. Arsa köşeleri ve gerekli yerlerinin teras döşemelerinin ve gereken diğer yerlerin kotları, kabul edilen sıfır kotuna göre eğimi gösterilir.

8. Yapı birden çok bloklar halinde ise, her yapı bloğunun ismi veya işareti kendi bloğu üzerine yazılır.

9. Çizim ile gösterilenlerden başka, vaziyet planında, paftanın uygun yerine yapılacak tablolar yardımıyla yapı ile ilgili (kat alanı, yapı toplam alanı, yapı cinsi, yapı bedeli, meslek odalarınca istenen bilgiler, yapı kadastro kayıtları vb.) bilgiler verilir.
22 Haziran 2015 Pazartesi

İskan Ruhsatı Almak İçin Neler Gerekli?

İskan ruhsatı almak için neler gerekli?

Bir yapı inşa edilmeden önce onaylanan ruhsatlı projesine uygun olarak inşa edildiğini ve buna bağlı olarak kullanılmasına izin verilen yapılara verilen belgeye "iskan ruhsatı" denir..

İskan ruhsatı alınabilmesi için yapının inşaatının bitmiş olması gerekmektedir. Yapı ruhsatı alındığı tarihten 2 sene içerisinde inşaatına başlanmış olması ve inşaatın beş sene içerisinde tamamlanmış olması gerekir.

İskan ruhsatı bağlı olunan belediyeninn imar bölümü tarafından hazırlanır. Bu ruhsat inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerini, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını ve mal sahiplerini göstermektedir.

İnşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi, iskan raporu almak için dilekçe ile Belediye Başkanlığı na başvurusunu yapar. 

    İskan Ruhsatı Almak İçin Gerekenler
 • Dilekçe,
 • Tapu kayıt bilgileri,
 • Vergi Dairesi 'nden İlişki Kesme Belgesi, 
 • Dış Kanal Belgesi (İZSU), 
 • Telekom Olur Yazısı,
 • Proje Müellifleri Raporu,
 • Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu, 
 • Cephe fotoğrafları
 • Emlak  ve Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,
 • SGK' dan alınan Borcu Yoktur Belgesi, 
 • Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda) 
 • Yangın Tesisat Raporu (Dosyada İtfaiye Daire - Başkanlığı'ndan onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa)

10 Haziran 2015 Çarşamba

Gayrimenkulde Yeni Trend Balkonlu Rezidans

Keller Williams, Türkiye’deki rezidans projelerini mercek altına aldı.Türkiye geneline bakıldığında %75’lik oranla en çok rezidans projelerine sahip olan İstanbul’u  Ankara, İzmir ve Antalya takip ediyor. Metrekare fiyatlarının 10 bin doları bulduğu seçkin projelerde son trend ise açık alan avantajını şehir merkezinde sunan balkonlu rezidans projeleri.

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Antalya’da rezidans projelerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Keller Williams Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol;

Özellikle geride bıraktığımız 5-10 yılda konut almak isteyenler otel konforunu talep ederek şehir merkezine yakın rezidans projelerini tercih ediyor. Tecrübelerimize ve bize gelen taleplere dayanarak son dönemde kişilerin tercihlerinin balkonlu rezidans projelerinden yana olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle büyük şehirlerde şehrin kalabalığı, trafiği ve park etme sorunu ile karşılaşmak istemeyenlerin tercihi haline gelen balkonlu rezidans projeleri kişilere özgür kullanım alanı sağlıyor. Proje geliştiricileri de bu ihtiyacı dikkate alıp yeni yapılan rezidans projelerine balkonları hatta bahçe görünümlü terasları ekliyor. 2013 yılından önceye bakıldığında kullanım alanını kaybetmemek için balkonlar küçültülmüş ve pek çok projede kullanılmamaya başlanmıştı. 2013 yılında Alanlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 48 maddesi değişti. Yönetmeliğe göre geliştiriciler metrekareden kaybetme korkusu olmadan yeniden binalara peyzaj tasarımları dahil yapılabilen balkonlar eklemeye ve başladı. Yönetmelikle birlikte 2013 yılından önce sıklıkla kullanılan ve binalara estetik değer katan Fransız tipi balkonlara ilginin azaldığını söyleyebiliriz”  dedi.

Yabancı yatırımcı Antalya’da rezidans projelerine ilgi duyuyor

Yılda milyonlarca turistin uğrak yeri haline gelen Antalya’nın yabancı yatırımcının da gözdesi haline dönüştüğünü belirten Emre Erol; “ Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Türkiye’de en çok rezidans projelerinin yükseldiği dördüncü il olma özelliği taşıyor. Yoğun olarak Muratpaşa ve Konyaaltı bölgelerinde bulunan rezidans projelerine yabancıların da ilgisi oldukça yüksek. Artık görmeye alıştığımız Rusya, Körfez Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri’nin yanı sıra Hindistan ve Uzakdoğu ülkelerinin de Türkiye emlak piyasasına olan ilgisi artışta. Bunun dışında İngiltere, Almanya, Kuzey Amerika ülkelerinin ilgisinin sürdüğünü de yakından gözlemliyoruz. Yabancı yatırımcılar konforlu tatil yapma ve yatırım amacıyla rezidans projelerine ilgi gösteriyor ’’ dedi.


İstanbul’da 50 rezidans projesi sahibini bekliyor

İstanbul’da ise rezidans projelerine ilgi artmaya devam ettiğini belirten Emre Erol; “Avrupa Yakası’nın adeta merkezi olan Gayrettepe ve Büyükdere Caddesi rezidans yatırımları ve talep konusunda popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi, önümüzdeki yıllarda da kaybetmeyeceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Anadolu Yakası’na bakıldığında ise özellikle son yıllarda Ataşehir bölgesi de İstanbul’un yıldızı parlayan ilçeleri arasında bulunduğunu söyleyebiliriz.

Ataşehir’in yanı sıra metro hattının ulaştığı Kartal ve Maltepe bölgelerinde yeni rezidans projelerinin gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Her geçen gün daha da kalabalıklaşan İstanbul’da halihazırda 50 rezidans projesi tamamlanmak üzere, bir o kadarı da proje aşamasında. Tek yaşayan veya boşanan bireylerin ekonomik sebepleri göz önünde bulundurarak daha makul rezidans projelerinde yaşamayı tercih ediyor bu sebeple de arzın devam edeceğini düşünüyoruz. Özetlemek gerekirse benim öngörüm şehrin merkezine ve iş alanlarına yakın konumlanan projeler için talepte bir azalma olmayacak ve kentsel dönüşümün aktif olduğu yenilenen merkezlerde de rezidans projeleri inşa edilmeye devam edilecek” dedi

4 Haziran 2015 Perşembe

Keller Williams, Y Kuşağının Gayrimenkul Seçerken Dikkat Ettiği Konuları Mercek Altına Aldı

1980 ile 2000 yılı itibarıyla doğanların oluşturduğu Y kuşağının, Gayrimenkul seçerken dikkat ettikleri konuları mercek altına aldı.

BU SEMTLER Y KUŞAĞININ GÖZDESİ
İstanbul'da yaşayan Y kuşağının Konut tercihlerini inceleme altına alan Keller Williams, söz konusu yaş aralığında olan grubun Konut seçerken gösterişli daireler yerine daha pratik daireleri tercih ettiğini ortaya koydu.

Feneryolu, Beşiktaş, Arnavutköy, Cihangir, Galata ve son dönemde yıldızı parlayan Balat; Y kuşağının ilgilendiği semtlerin başında yer alıyor.


Y KUŞAĞI BAĞIMSIZ BİREYLERDEN OLUŞUYOR

Türkiye'de nüfusunun yüzde 35'ini oluşturduğu Y kuşağının gayrimenkul tercihlerinin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğini belirten Keller Williams' ın Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol, "Üniversite tercihleriyle İstanbul'a gelen ve ailelerinden ayrı yaşamaya başlayan Y kuşağı, üniversitelerden mezun olduktan sonrada İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Araştırmalar gösteriyor ki Kiralık apartman dairelerini tercih eden başarılı ve hırslı gençlerin %80'inin ileriye dönük hedeflerinde kirada oturmak yerine kendi evinin sahibi olma ve Yatırım yapma gibi idealleri var. 
Satın alınma aşamasına gelindiğinde ise gelecek odaklı düşünüp ileride kuracakları aileye uygun evleri tercih ediyorlar. Y kuşağı; bir önceki nesle göre çok daha hızlı, yeni trendleri yakından takip eden bağımsız bireylerden oluşuyor. Bu sebepten bu kuşağın temsilcileri ev tercihlerinde de bir önceki nesle göre daha pratik, kullanışlı ve hayatın merkezinde olabilecekleri dairelerde yaşamaya ilgi duyuyor'' dedi.

YENİLİKÇİ OLMAK ŞART
Proje geliştirme ve inşaat aşamasında Y kuşağının taleplerinin iyi anlaşılmasının önemini vurgulayan Emre Erol, "Gayrimenkul geliştirirken hedef kitleye uygun ürün geliştirmek, geleceğin ev sahiplerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik atılan adımların başında geliyor. Proje aşamasında gençlerin tercih ve hayat tarzları göz önünde bulundurularak hareket edilmeli. Projenin Pazarlama aşamasında da geleneksel Pazarlama stratejilerinin dışında hareket edilmeli. Sosyal ağlarda kendini ifade etmekten hoşlanan gençlere ulaşabilmek için sosyal medyada aktif olmak oldukça önemli. Pazarlama stratejilerinde, yenilikçi olmak şart" dedi

26 Mayıs 2015 Salı

Mikro Evinizle Bağımsız Yaşayın


Slovakya merkezli Nice Architects mimarlık ofisi tarafından tasarlanan Ecocapsule. Bu yeni, küçük ve taşınabilir evin enerji kaynağı ise güneş ve rüzgar.

Ecocapsule kompakt bir forma paketlenmiş lüks ve kendi kendine yeten bir ev. Boyutu küçük olsa da iki yetişkin rahatça kalabilir. Suyu akan dahili mutfağı, tuvaleti ve sıcak duşu ile vahşi doğada bile lüks otel konforu sunabiliyor. Bol miktarda depolama alanı ile her türlü işinize de uyum sağlamakta.


Bir Ecocapsule gövdesi yüksek verimli güneş hücreleri 2.6m2 ve daha fazla gövdeye bağlı bir 750W rüzgar türbini tutarak geri çekilebilir bir kutup ile kaplıdır. Bu size çok off-grid yerlerde neredeyse yıl boyunca destekleyen bir enerji sistemi oluşturur.

Ecocapsule standart bir konteyner 'e  rahatlıkla sığar ve bir römork tarafından çekilebilir.

Videosunu izlemek isterseniz

15 Mayıs 2015 Cuma

Keller Williams Türkiye olarak RED DAY için Tek Yürek Olduk


Amerika da geleneksel olarak kutlanan ve Türkiye de ise bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz
" Red Day- Topluma Katkı Günü "  Keller Williams Türkiye nin  8 bölge müdürlüğünde 300 danışmanımızla hep birlikte kırmızı şapka ve kırmızı T-shirt lerimizi de giyerek  yaşadığımız yere katkıda bulunmak için biraraya geldik.

Keller Williams Beyoğlu ekibi olarak  RED DAY etkinlikleri kapsamında bölge sakinleriyle bir araya gelerek Beyoğlu Okçu Musa İlköğretim Okulu'nun 6-10 yaş çocukları için kitap ve oyuncak kütüphanesini yenileyerek öğrencilerin yaşamlarına muhteşem bir dokunuş gerçekleştirdik.3 Mayıs 2015 Pazar

Çocuklar İçin Oyuncak ve Kitap Kütüphanesi Hazırlıyoruz.Bize Katılır mısınız?Keller Williams 2009 yılından beri Kuzey Amerika ve Kanada’da gerçekleştirilen sosyal sorumluluk günü ‘Red Day’i (Yenile-Güç Ver-Katkıda Bulun) Keller Williams Beyoğlu olarak bu yıl bölgemiz okullarından Beyoğlu Okçu Musa İlkokulu’nun Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’ni kurmak için harekete geçtik. Böylece çocuklarımız maddi imkanlarına bağlı olmadan daha çok oyuncak ve kitaptan faydalanabilecek.

Keller Williams olarak 14 Mayıs Perşembe günü bütün dünyada 117.000’in üzerinde danışman ve çalışanlarımızla, işlerimizi bırakıp, yaşadığımız topluma değer katacak, bölgemize hizmet edecek bir etkinlik ile katkıda bulunuyoruz. 

Sizleri de bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.

21 Nisan 2015 Salı

8 Adımda Ev Sahibi Olun

SEKİZ  ADIMDA EV SAHİBİ OLUN
1. Adım: Ev sahibi olmaya karar verin.

İlk evinizi almaya karar vermek, belki de hayatınızın en önemli kararlardan biridir. Kendinize ait bir ev, yaşamınızdaki en büyük ve en duygusal yatırımlardan biri olabilir.

Peki böyle bir yatırım için doğru zaman nedir?
Aslına bakarsanız, doğru evi almak için doğru bir zamanlama yoktur. Önemli olan kendiniz için doğru evi bulmak ve bu evi satın almak için finansal durumunuzu çok dikkatli bir şekilde değerlendirebilmektir.

Ev sahibi olduğunuz zaman; yaptığınız bu yatırımın yıllar içinde değerlenmesi, bu yatırımı yapabilmek için normalde belki tasarruf etmeyecek ken, kredi ödemelerinizi yaparak otomatik olarak tasarruf yapmak zorunda kalmak gibi avantajları vardır.

Bugünden itibaren seçenekleriniz araştırmaya başlayın. Süreçle ilgili her şeyi bilmenize gerek yok. Keller Williams gayrimenkul danışmanı bu süreçteki her adımda size için yardıma hazır olacaktır.


2. Adım: Gayrimenkul Danışmanınızın kim olacağına karar verin ve 
                tüm süreçte onunla ilerleyin.

Size yardım edecek gayrimenkul danışmanını ararken, unutmayın ki iyi bir danışman için müşterisi her şeyden önce gelir.

İyi bir gayrimenkul danışmanı:
 • Piyasanın genel durumu hakkında sizi bilgilendirir.
 • Alacağınız evde ne istediğinizin ve neye ihtiyacınız olduğunun analizini yapar.
 • Sürece dahil olacak diğer taraflarla iş koordinasyonunu sağlar.
 • Kriterlerinize ve bütçenize uygun evler konusunda size rehberlik eder.
 • Mümkün olan en iyi fiyat için sizin adınıza pazarlık yapar.
 • Gerekli resmi dokümanların eksiksiz olmasını sağlar ve bürokratik işlemlerin takibini yapar.
 • Ortaya çıkan problemler konusunda size bilgilendirip, bu problemlerin giderilmesi için çözümler önerir.

3. Adım: Konut Kredisi alırken seçici davranın.

Konut kredisi alma sürecini kolaylaştırmak için gayrimenkul danışmanınız kredi alma prosedürleri ve ne kadar kredi alabileceğiniz konusunda sizi genel olarak bilgilendirecektir.

​Daha önce müşterisi olunan bankalardan konut kredisi almak daha kolay olacağı için, ilk olarak bu bankalarla görüşmek sizin için faydalı olabilir ama gayrimenkul danışmanınız da sürekli çalıştığı bankalara size yönlendirebilir ve sizinle birlikte bankaya gelerek en uygun krediyi almak için elinden geleni yapar.


4. Adım: Evinizi seçin.
Ev almak için tüm ön çalışmaları yapıp ev aramaya hazır olduğunuzda nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Çok sayıda satılık ev arasında herhangi bir yönlendirme olmaksızın, ev aramaya başlamak sizin için yorucu ve bunaltıcı olabilir. Keller Williams gayrimenkul danışmanı sizi, kriterlerinize uygun, doğru eve yönlendirecektir. Sizin için uygun olan ev büyük önem taşıyan ihtiyaçlarınızı ve mümkün olduğunca çok sayıda isteğinizi karşılayan evdir. 

Ev aramaya başlarken kendinize sormanız gereken sorular arasında:
 • Aileniz ve sizin için kritik olan iç ve dış özellikler nelerdir?
 • Ne kadar büyüklükte bir eve ihtiyacınız var?
 • Hangisi daha önemli: konum mu, büyüklük mü?
 • Tadilat yapmanız gereken bir evle ilgileniyor musunuz?
 • Evin yıllar içinde değerlenmesi sizin için ne kadar önemli?
 • Bilinen bir semtte oturmak sizin için öncelik taşıyor mu?
 • Toplu taşımaya yakın olması öncelik taşıyor mu?
 • Evinizde olmasından vazgeçemeyeceğiniz özellikler neler?

Satılık evleri görmeye başladıkça, büyük olasılıkla önceliklerinizin değişmeye başladığını göreceksiniz.

5. Adım: Teklif Verin.

Standartlarınıza uygun bir ev bulduktan sonraki adım ne kadar bir fiyat teklif edeceğinize karar vermektir. Unutmayın ki ev almak bir yatırımdır. Fiyata karar verme noktasına geldiğinizde, uygun fiyatı teklif ettiğinizden emin olmanız için gayrimenkul danışmanınız size bölgedeki benzer özelliklere sahip evlerin fiyatları konusunda bilgi verecektir. Fiyat teklifi verirken gayrimenkul danışmanızdan size rehberlik etmesi konusunda yardım isteyin.

En iyi fiyat teklifini verdiğinize emin olmak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar: 
 • Satış Fiyatı - Evin ilan edilmiş fiyatına bakıp bu fiyatı baz kabul ederek başlayabilirsiniz.
 • Piyasa Analizi – Gayrimenkul danışmanınız çevredeki karşılaştırılabilir ev fiyatlarını size söyleyerek fiyatın uygun bir noktada olup olmadığına karar vermenize yardım edebilir.
 • Tadilatlar: Gayrimenkul danışmanınız fiyat içinde değerlendir ebilmeniz için ev içinde yapılan yenilikler ve tadilatların listesini size verebilir.

6. Adım: Detayları araştırın.

Gayrimenkul danışmanınız evde yapılan iyileştirmeler ve düzeltilmesi gerekenler bilgisini size verecektir. Böylelikle evi satın alırsanız size neyin beklediğini önceden biliyor olursunuz.

Yapılan tadilatlar ve yapılması gereken iyileştirmeleri satın alma sürecinde bilmek çok önemlidir. Yapılan iyileştirmeler evinizin değerini arttırırken, yapılması gereken tadilatlar sizin için fazladan masraf demektir. Sizin öncelikle önem vermeniz gereken konu su tesisatından, kalitesiz inşaattan kaynaklı yapısal bir hasar olup olmamasıdır.

Bazen büyük gibi görünen problemler az bir uğraş ve düşük bir bütçeyle çözülebilmektedir. 


7. Adım: Kapanış sürecini iyi yönetin.

Doğru fiyatı belirlediniz ve artık satın almaya karar verdiniz. Bu noktada satın almayı riske atmamak için sizin sorumluluğunuzda olan ve dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 

Bu sorumluluklar:

 • Kredilerinizi ve harcamalarınızı kontrol altında tutmak – Bu dönemde büyük harcamalar yapmayın, bütçenizi kontrol altında tutun.
 • Gayrimenkul danışmanınız ve banka yetkilisiyle iletişim halinde olun – Hem bankacınız hem de gayrimenkul danışmanınızın telefonlarına hemen dönme konusunda titizlik gösterin, gerekli dokümanları zamanında sağlamak konusuna önem verin. Aklınıza takılan en ufak bir soruyu bile sormaktan çekinmeyin. Her gerektiğinde yardım isteyin.

8. Adım: Yatırımınızı güvenceye alın.
Tebrikler! Evinizi aldınız …

Evinizi aldıktan sonra evinizin bakımıyla yakından ilgilenin ve olası hasarları ve aksaklıkları daha büyük bir sorun haline dönüşmeden tamir ettirin. Kendinize evin bakımı ile ilgili bir planlama yapın. Bütün bu bakımları yaptırarak, yıllar boyunca yaptığınız finansal yatırımı korumak sizin yararınıza olacaktır.

Ayrıca unutmayın ki, satışınız sonlandı diye Keller Williams danışmanı ile olan ilişkiniz de sonlanmak zorunda değil. Evinizi aldıktan sonra bile, danışmanınız gayrimenkul piyasası ile bilgi sağlama, evinizin tadilatı için gerekli yönlendirmeleri yapma, hatta evinizin değerini takip etme konusunda size yardım etmeye devam edecektir. 

Hayırlı olsun!

20 Nisan 2015 Pazartesi

7 Adımda Evinizi Satın

YEDİ  ADIMDA  EVİNİZİ  SATIN


1. Adım: Evinizi satma sebeplerinizi belirleyin.

Evinizi satma sebebiniz, satışın aciliyetini belirleyen bir unsur olduğundan önem taşımaktadır. Evinizi satma sebebinizi danışmanınız ile açıkça paylaşın. Satışı iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. Evinizin acilen satmak isterseniz, büyük olasılıkla bu evinizin satış fiyatını da etkileyecektir.

Evinizin satış sürecinde çok önem taşıyan aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanızda yarar vardır.
 • Satma Nedeniniz
 • Fiyat
 • Konum
 • Mülkün Durumu
 • Mülkün Büyüklüğü/ Boyutu
 • Dizayn ve şekli
 • Ulaşılabilirlik
2. Adım: Satış masraflarını hesaplayın.

Evinizi satmadan önce satış sırasında oluşacak masraf ve maliyetleri belirlemek evinizin fiyatını belirlemede size çok yardımcı olacaktır. 
Bu maliyetler arasında tapu harcı, gayrimenkul danışmanına vereceğiniz komisyon, alım-satım vergisi, satış öncesinde yapmanız gereken reklam masrafları bulunmaktadır.


3. Adım: Fiyatlandırmayı doğru yapın.

Evinizi satışa çıkardığınızda, doğru fiyatlama evinizin satışını etkileyecek en önemli faktördür.

Evinizi ederinden yüksek bir fiyata satışa çıkarmanız;
 • ​Mülkünüzle çok az sayıda alıcının ilgilenmesine
 • Mülkünüzün uzun süre satılamamasına
 • Çok uzun süre satılamayan bir eve daha az fiyat teklif edilmesine sebep olur.
Evinizi ederinden daha düşük bir fiyata satışa çıkarmanız ise;
 • Para kaybetmenize
 • Alıcıların mülkünüzle ya da mülkünüzün bulunduğu bölge ile ilgili negatif bir algı oluşturmasına ve daha da düşük fiyat teklifinde bulunmasına sebep olur. 
4. Adım: Evinizin konumunu belirtin.
Satacağınız evin konumu ile ilgili yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Evinizin konumu satış fiyatını belirlemede büyük önem taşır.

Evinizin konumuyla ilgili olarak göz önünde bulundurmanız gereken noktalar:
 • Eviniz için belirlediğiniz fiyat, bulunduğu bölgedeki diğer satılık evlerle aynı fiyat aralığında mı?
 • Eviniz bilinen ve revaçta bir semtte mi yoksa gelişmeye başlayan bir semtte mi?
 • Eviniz şehir içinde mi yoksa şehir dışında mı?

5. Adım: Evinize özen gösterin.

Evinizin genel durumu ve bakımlı olup olmaması evinizi ne kadar kısa sürede satabileceğinizi belirleyen unsurlardan biridir. Alıcıda bırakılacak ilk olumlu izlenim, bir evin diğer satılık mülklere tercih edilmesini ve daha yüksek fiyata satılmasını sağlar.

Bu ilk olumlu izlenimi sağlayacak bazı tavsiyeler aşağıda sıralanmıştır:
 • Evinizi satışa çıkarmadan önce mutlaka temizletin.
 • Dış cephe boyasını yaptırın.
 • Dağınıklıklardan ve fazlalıklardan kurtulun.
 • Gözle görülebilecek bozuklukları tamir ettirin.
6. Adım: Evinizi satışa hazırlayın.

Doğru bir şekilde yerleştirilmiş mobilyaların evi olduğundan büyük gösterdiğini biliyor muydunuz? Ya da perdeleri açmanın ve tüm ışıkları yakmanın evi daha aydınlık ve ferah yaptığını? Bütün bunları yapmak, yani evinizi en güzel göründüğü hale sokmak satış sürecinde çok büyük önem taşır.

Evinizi en güzel şekilde göstermenizi sağlayacak bazı tavsiyeler:
 • Parkeleri ve aydınlatmayı temizletin.
 • Kapıları ve tavanları boyatın.
 • Musluk ve elektrik prizlerini tamir ettirin ya da yenileyin.
 • Evdeki fazlalık eşyalarınızı kaldırın, duvarda asılı olan fazlalık şeyleri indirin.
 • Gündüz bile olsa lambaları yakın ve perdeleri açın.
 • Evde hafif bir müzik çalın ve odalara ağır olmayan rahatlatıcı bir koku sıkın.
 • Alıcılara gösterileceği zaman kesinlikle evde olmayın.​

7. Adım: Ulaşım yollarını belirtin.

Evinize nasıl ulaşıldığı ve nerelere yakın olduğu konusunda da pek bir şey yapmanız mümkün değil. Ancak gayrimenkul danışmanınızla birlikte çalışarak olumlu tarafları ortaya çıkaracak bir plan yapabilirsiniz.

Düşünmeniz gereken bazı şeyler:
 • Toplu taşıma
 • Ana yollar
 • Alışveriş Merkezleri
 • Okullar, dershaneler ve kurslar
 • Parklar, bahçeler ve çocuk oyun alanları
 • Restoran ve kafeler