30 Eylül 2015 Çarşamba

Gayrimenkul Satışları Ağustos ta Arttı

Türkiye İstatistik kurumu TUIK in  yaptığı açıklamalara göre 2015 yılının Ağustos Ayı nda Türkiye genelinde  112.463  adet konut satışı gerçekleşti. Gayrimenkul Sektöründe geçtiğimiz Temmuz ayına oranla % 6,5 arttı. 2014 yılının Ağustos ayını kıyaslayacak olursak  % 16 lık bir artış yaşandı.


Satış rakamlarındaki artan ivmenin gayrimenkul sektörü için olumlu bir sinyal olduğunu ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın yatırımcıları gayrimenkul sektörüne yönlendirdiğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar Gayrimenkul satışının artarak devam edeceği kanaatindeyim.

TUIK in açıkladığı rakamları incelediğimizde İstanbul da Ağustos ayında 18.873 adet  konut satışı gerçekleşmiştir. Yine TUIK in yaptığı araştırmada metrekare fiyatları en yüksek ilçenin Beşiktaş Olduğunu görmekteyiz. Beşiktaş 'ı Sarıyer ve Kadıköy ilçeleri izlemektedir.

14 Eylül 2015 Pazartesi

Kat Mülkiyeti nedir?

Kanunu'nda ifade edilen şekliyle Kat Mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.Yani en yalın hali ile açıkladığımızda; bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir diyebiliriz. Kat Mülkiyeti 'nin kurulabilmesi için bina inşaatının tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması şarttır. Bitmiş ve iskan belgesi alınmış bir binanın kat mülkiyetinin kurulması için; taşınmaz mal eğer bir kişinin ise onun ya da birden çok şahsın müşterek malı ise bütün paydaşların imzaladığı dilekçe ile tapuya müracaatı gerçekleştirilerek kat mülkiyeti tapusuyla belgelenmektedir.

7 Eylül 2015 Pazartesi

Kat İrtifakı Nedir?

İnşaatına başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için tapu dairesinden alınan belge olan "Kat İrtifakı", inşaat yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde sizin almayı düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu anlamına geliyor. Kısaca kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için, müteahhit ile evi satın alan arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmadır ve tapu dairesinden alınır.Tarafların bu belgeyle birbirleri hakkında yükümlülükleri vardır. Bu belgeyle binayı yapan binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vs hakkında taahhüt verirken, evi satın alan da ödemeler konusunda söz vermiş olur.

Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmi senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir ve kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenir.