14 Eylül 2015 Pazartesi

Kat Mülkiyeti nedir?

Kanunu'nda ifade edilen şekliyle Kat Mülkiyeti; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.Yani en yalın hali ile açıkladığımızda; bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir diyebiliriz. Kat Mülkiyeti 'nin kurulabilmesi için bina inşaatının tamamlanmış ve iskan belgesinin alınmış olması şarttır. Bitmiş ve iskan belgesi alınmış bir binanın kat mülkiyetinin kurulması için; taşınmaz mal eğer bir kişinin ise onun ya da birden çok şahsın müşterek malı ise bütün paydaşların imzaladığı dilekçe ile tapuya müracaatı gerçekleştirilerek kat mülkiyeti tapusuyla belgelenmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder