24 Kasım 2015 Salı

İfraz Nedir ?

İfraz; tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar planlarına uygun olarak düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne ayrı ayrı tescil edilmesi işlemidir.

İfraz nedir sorusunu kısaca; “Tek parça olan bir taşınmazın iki ya da fazla parçaya ayrılmasıdır” diye açıklamak da mümkündür.

İfraz; İmar Kanunu’nun 15 ve 16. Maddelerinde düzenlenir.

Belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni, belediye ve komşu alanları dışında il özel yönetimi onayı gerekir.

Onaydan sonra ayırma işlemi ile oluşan yeni durum tapu kütüğüne yazılır.

İmar Kanunu’nu çerçevesinde yapılan ayırma işleminin imar uygulaması niteliğindeki ayırma ve imar uygulaması niteliğinde olmayan ayırma olmak üzere iki türü bulunur.

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifrazın bu planlara uygun olması şarttır.


17 Kasım 2015 Salı

İpka Nedir? İpka Tapu Nedir?Bir emlak terimi olarak ipka , devredilen hisse haricinde kalan mülkiyet payının mülk sahibine verilmesi ya da iade edilmesi anlamına geliyor.

İpka tapu, hisseli bir tapu çeşididir. İpka tapular, mülk sahibinin üzerinde kalan mülkiyet payını ifade eden ya da belgelendiren tapulara deniyor.

İpka, hisseli satışlarda satılan hissenin bir bölümünün satanın uhdesinde, üzerinde kalması olarak ifade edilmektedir.13 Kasım 2015 Cuma

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik, bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyetini tanımlar. Söz konusu mal, ister taşınır olsun ister taşınmaz olsun, mal sahibinin kullanım durumuna bakılmaksızın mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına zilyetlik denir. O halde zilyetlik, "bir şey üzerinde fiili hâkimiyet" veya "bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma" biçiminde tanımlanabilir. Medeni Kanun’un 973. maddesinin ilk fıkrasında ise, “Bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir” ifadeleri yazmaktadır.Zilyetlik, mülk sahibi olmanın dışında bir anlam ifade eder. Zilyet, yani mülk sahibi olan kişi, söz konusu mala hakim olan kişi statüsündedir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; mal sahibi evini başka birine kiralayana dek o evin zilyet i olma hakkına sahip olur. Aynı mülk sahibi, evini başkasına kiraladığı an itibari ile o evin zilyetliğin den kopmuş olur. Evin zilyet i, evin kiracısına geçmiş olur. Zilyetlik, bu yönüyle değişken bir durumdur.

9 Kasım 2015 Pazartesi

Garame Nedir? Garame İpoteği Nedir?Garame, hukukta yerine getirilmesi gereken şey, oran, nispet, borç, borçluluk, borcu paylaşma ya da paylaştırma anlamına gelmektedir. Bir bankacılık terimi olarak Garame İpoteği, aynı dereceden birden fazla kişi lehine tesis edilen ipotek türüdür.

Garame anlaşması, ipoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin paylaştırılmasını öngören bir anlaşmadır.


6 Kasım 2015 Cuma

CNR Emlak Fuarı 2015 Fuar İzlenimleri

Keller Williams Gayrimenkul ekibi olarak CNR Emlak fuarı nı gezdik. Sektörün önde gelen firmalarının fuarda olmamasına çok şaşırdık. Fuar bu sene çok heyecansız ve sönük olduğunu gördük. Sektörün büyüklüğüne yakışır bir organizasyon maalesef göremedik, umarım önümüzdeki yıl aynı şeyler yaşanmaz.


CNR Emlak Fuarının  ziyaretçilerine en büyük sürprizi ise İstanbul Ticaret Odası nın  yaptırdığı "Yaşayan İstanbul Maketi" oldu. Türkiye'de ilk kez sergilenen maketle birlikte İstanbul ruhunun yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşılması amaçlanmış. Fuar da, yüz ölçümü 5.300 kilometrekare olan İstanbul 96 metrekarelik makete sığdırılmış. 15 dakikalık zaman aralıklarıyla  Işık ve görsel şovlarla yerli ve yabancı ziyaretçilere gösterildi.


2 Kasım 2015 Pazartesi

Gabari Nedir ?
Gabari, yapımına başlanacak yapının belediye tarafından öngörülen yüksekliğidir. Gabari, arsa üzerine yapılan binaların yüksekliğini de belirler.Binanın dış cephesi üzerinden kaldırımdan çatısına kadar belirtilen yükseklik boyutudur. Gabari yüksekliğini yapılacak binanın bağlı olduğu belediye belirler. Arazinin yüzölçümü boyuna ve emsaline uygun olarak gabari izni verilir.