9 Kasım 2015 Pazartesi

Garame Nedir? Garame İpoteği Nedir?Garame, hukukta yerine getirilmesi gereken şey, oran, nispet, borç, borçluluk, borcu paylaşma ya da paylaştırma anlamına gelmektedir. Bir bankacılık terimi olarak Garame İpoteği, aynı dereceden birden fazla kişi lehine tesis edilen ipotek türüdür.

Garame anlaşması, ipoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin paylaştırılmasını öngören bir anlaşmadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder