13 Kasım 2015 Cuma

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik, bir kişinin bir mal üzerindeki hakimiyetini tanımlar. Söz konusu mal, ister taşınır olsun ister taşınmaz olsun, mal sahibinin kullanım durumuna bakılmaksızın mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına zilyetlik denir. O halde zilyetlik, "bir şey üzerinde fiili hâkimiyet" veya "bir eşyayı fiili hâkimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma" biçiminde tanımlanabilir. Medeni Kanun’un 973. maddesinin ilk fıkrasında ise, “Bir şey üzerinde fiili hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir” ifadeleri yazmaktadır.Zilyetlik, mülk sahibi olmanın dışında bir anlam ifade eder. Zilyet, yani mülk sahibi olan kişi, söz konusu mala hakim olan kişi statüsündedir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; mal sahibi evini başka birine kiralayana dek o evin zilyet i olma hakkına sahip olur. Aynı mülk sahibi, evini başkasına kiraladığı an itibari ile o evin zilyetliğin den kopmuş olur. Evin zilyet i, evin kiracısına geçmiş olur. Zilyetlik, bu yönüyle değişken bir durumdur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder