1 Aralık 2015 Salı

TAKS Nedir?

Taks, bir yapının taban alanının, arsa alanının ne kadarına yapılabileceğinin oranını gösterir.

Örneğin 1000 metrekare net alanlı bir arsanız olduğunu varsayalım. İmar durum belgesinde Taks değeri 0,20 olarak gösterilsin. Arsa alanını 0,20 ile çarptığımızda 200 metrekare bulunur. İşte bu rakam, bu arsaya bir yapı yapılmak istenirse taban oturumunun 200 metrekareyi geçemeyeceğini gösterir.

Bina sahası, imar planında yazılan taban alanı katsayısından büyük olamaz.
İmar durum belgelerinde Taks oranı eğer iki oran aralığında gösteriliyorsa, verilen oranlar arasında istenilen Taks rakamı seçilebiliyor.

Taks 'ı  Şema ile gösterecek olursak;

Aşağıda bir inşaatın zemin ve bodrum kat planlarında yeşil kısımların alanlarının toplamı Taks (Taban Alanı Kat Sayısı) hesaplarken kullanacağımız İnşaat taban alanını ifade etmektedir. Kat Planlarındaki şekil alanları kesittede açık şekilde görmekteyiz. Yeşil kısımların alanları toplamı İnşaat taban alanını vermektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder