18 Ocak 2016 Pazartesi

Kira Kontratlarında Damga Vergisi Oranları ve Hesaplaması Nasıl Yapılır.?

Damga vergisi kurumların ya da kişilerin birbirleri arasında hukuki işlemlerinin geçerliliğini belgeleyen yazılı sözleşmelerden alınan vergiye deniliyor. Yapılan işleme göre damga vergisi oranı değişir.
Kira kontratları noter huzurunda yapılıyor ise 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 34 numaralı fırkasında “Söz konusu kağıtlar (vergiden istisna edilmiş) resmi dairelere veya noterle ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibariyle vergiye tabi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir” yazmaktadır.
 
Kira kontratı damga vergisi oranları her yıl güncelleniyor. Damga vergisinin hangi belgeler için geçerli olduğu ve bu belgelerin damga vergisi oranlarının ne olacağı sene başında belirleniyor. Buna göre, kira kontratı damga vergisi oranı 2016 yılında mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden hesaplanıyor.
Kira kontratı damga vergisini;
Tarafların her biri ödüyor.
Hesaplama işlemi, 1000’de 1,89’luk oran üzerinden hesaplanıyor.
Kira kontratında kefil olması durumunda ise 1000’de 9,48’lik bir oran daha ekleniyor.

Kira kontratı damga vergisi hesaplama işlemi:

Aylık 800 liraya kiraladığınız bir eviniz var. Bu kiranın yıllık tutarı 9 bin 600 lira ediyor.
Damga vergisini hesaplayabilmek için şu işlem yapılıyor:
Yıllık kira tutarı (9 bin 600) x 1,89/1000 (kira damga vergisi oranı) = 18,144 lira.
Tek nüsha için 18,144 liralık kira kontratı damga vergisi ödeniyor.
2 nüsha için bu rakam 36,288 lira oluyor.
Kefil olması durumunda ise bu orana 1000 de 9,48 oran daha ekleniyor = 9 bin 600 x 9,48/1000 = 91,008 TL

Kira kontratı damga vergisi ne zaman ödenir ?

Kira kontratı damga vergisi, kağıdı imzalayanların sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanunu’nun 22/a maddesi uyarında ertesi ayın 23’üncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26’ncı günü akşamına kadar ödenir.

Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması halinde ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder